2. Nota faktograficzna

Prezentacja mojej działalności w zakresie popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia.

1989 rok – Zakładam pierwszy w Polsce prywatny klub fitness „Atlantos”.

1990 rok – Publikuję artykuły na temat zdrowego aktywnego stylu życia w czasopismach:  Uroda, Pan, Magazyn Rodzinny, ONA, Świat Mody.

1992 rok – Inicjuję powstanie Akademii Ruchu Tańca i Mody „ARTIM”
– Kolejne publikacje w prasie, wywiady w radiu i telewizji na temat fitness
– Inicjuję powstanie polskiej edycji czasopisma „Muscle & Fitness”, tworzę redakcję i obejmuję stanowisko redaktora naczelnego.

1993 rok – Podróżuję po Polsce z promocją czasopisma M&F i zdrowego stylu życia.

1994 rok – Inicjuję powstanie czasopisma dla kobiet, tworzę kształt czasopisma i nadaję mu nazwę „Lady Fitness”, organizuję redakcję i obejmuję stanowisko redaktora naczelnego.
– ARTIM rozpoczyna cykl szkoleń dla instruktorów aerobiku (do 2003 roku).

1995 rok – Zakładam Narodowe Stowarzyszenie Sprawności Fizycznej NFSB i obejmuję funkcję prezesa. Podstawowym celem stowarzyszenia jest popularyzowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
– Wprowadzam NFSB do IFSB- International Fitness Sanctioning Body
– Organizuję I edycję konkursu o tytuł Mis Fitness Polski i konkursu o tytuł Lady Fitness
– Tworzę projekt i zostaję producentem programu w telewizji Polsat(5 dni w tygodniu po 15 minut) pod nazwą Klub Lady Fitness TV Polsat – prezentujemy ćwiczenia aerobiku.

1996 rok – Inicjuję założenie czasopisma Fitness Woman jako kontynuację linii programowej „Lady Fitness”
– Organizuję I edycję konkursu „Boskie Ciała” – współzawodnictwo między klubami aerobiku
– Wprowadzam Polskę do organizacji FISAF – międzynarodowej federacji aerobiku sportowego
– I edycja konkursu o tytuł Fitness Woman (zamiast Lady Fitness) i Fitness Man

1997 rok – Kolejne edycje konkursów : Mis Fitness Polski, Fitness Woman, Fitness Man, Boskie Ciała.

1998 rok – I edycja Mistrzostw Polski w Aerobiku Sportowym oraz kolejne edycje wyżej wymienionych konkursów

1999, 2000 rok – Kontynuacja wyżej wymienionych konkursów

2004 rok– Publikacja książki:”Jak czerpać radość z aktywności fizycznej”

2004 rok – Opracowuję projekt „Harmonia Życia”

2005 rok – Tworzę czasopismo „Harmonia Życia” i publikuję numer zerowy.

2007 rok – Opracowuję i wprowadzam online portal „Harmonia Życia”

2008, 2009,2010,2011 – Prowadzę szkolenia, konsultacje, coaching, mentoring