9. Konkursy fitness – rekracyjne

  • Fitness Woman & Fitness Man’ 96
  • Fitness Woman & Fitness Man’ 97
  • Fitness Woman & Fitness Man’ 98
  • Fitness Woman & Fitness Man’ 99
  • Fitness Woman & Fitness Man’ 00