3. Doświadczenie zawodowe

Styczeń 1999 – nadal       PROFIT – Działalność gospodarcza 

Właściciel

 • Opracowanie koncepcji i realizacja portalu www.harmoniazycia.pl
 • Opracowanie koncepcji i realizacja numeru 0 czasopisma „Harmonia Życia”
 • Tworzenie i realizacja projektów szkoleń otwartych
 • Prowadzenie (trener) szkoleń 
 • Przygotowywanie i realizacja eventów
 • Analiza rynku zbytu dla branży fitness i wellness
 • Rekrutacja, dobór i selekcja personelu
 • Doradztwo marketingowe
 • Life coaching
 • Fitness &Wellness coaching
 • Fitness & Wellness mentoring

 Luty 1996 – Grudzień 1997                     Top Fitness sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Redaktor naczelny czasopisma Fitness Woman

 • Stworzenie koncepcji i realizacja w/w czasopisma
 • Zarządzanie zespołem redakcyjnym
 • Negocjacje z reklamodawcami i sponsorami
 •  Współpraca z mediami (wywiady, konsultacje eksperckie)
 • Produkcja programu klub Fitness Woman TV Polsat

 Styczeń 1995 – Grudzień 2000  Narodowe Stowarzyszenie  Sprawności Fizycznej NFSB
Prezes (założyciel)

 • Stworzenie koncepcji stowarzyszenia i pozyskiwanie członków
 • Organizowanie imprez
 • Negocjacje z kontrahentami
 • Opracowanie i wdrażanie projektów szkoleniowych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z międzynarodowymi organizacjami fitness
 • Współpraca  z urzędami państwowymi odpowiedzialnymi za sport  i rekreację

Maj 1994 –  Marzec 1996                                   FAZE sp. z o.o
V-ce Prezes Zarządu
Redaktor naczelny czasopisma Lady Fitness

 • Analiza rynku wydawnictw prasowych
 • Stworzenie koncepcji czasopisma i strategii wydawniczej
 • Zarządzanie grupą pracowniczą

Luty 1992 – Sierpień 2003                                       ARTIM s.c.
Dyrektor do spraw sprzedaży i organizacji imprez artystycznych

 • Sprzedaż imprez artystycznych
 • Pozyskiwanie sponsorów
 • Negocjacje handlowe
 • Organizacja imprez artystycznych (od scenariusza po dokumentację  z imprezy)
 • Nawiązywanie współpracy z mediami
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń fitness – instruktor aerobiku
 • Nawiązywanie relacji z osobami „publicznymi”

Maj 1992 –  Wrzesień 1996        Fitness Publisching sp. z o.o.
Redaktor naczelny Muscsle & Fitness polska edycja

 • Stworzenie koncepcji polskiej edycji w/w czasopisma
 • Zarządzanie zespołem redakcyjnym
 • Współpraca z mediami
 • Organizacja imprez popularyzujących zdrowy styl życia
 • Tworzenie i nadzór projektów sprzedażowych

Wrzesień 1988 – Maj 1999                          Studio ATLANTOS
Właściciel

 • Trener rekreacji ruchowej
 • Konsultant profilaktyki zdrowotnej
 • Trener osobisty
 • Publikacja  artykułów dotyczących zdrowia psycho-fizycznego

Luty 1982 – Sierpień 1998      Liceum Konserwacji Zabytków

                                                 Architektury, Warszawa
Nauczyciel