Jak coaching może pomóc Ci osiągnąć cel -quiz?

Posted by on 12 września 2014 in Inspiracje, Rozwój osobisty | 0 comments

Coaching ma na celu rozwój personalny, pomaga ludziom zmieniać się bez mówienia im, co mają robić. Większość modeli, związanych z pomaganiem ludziom, opiera się na doradztwie, mentoringu, poradnictwie, nauce, treningu, zależnie od eksperta. Ludzie zmieniają się, jeśli rozumieją, doceniają i stosują to, co pomogło się im odkryć, a nie to, co im się powiedziało. Dlatego należy sprawić, by osoba wzięła całą odpowiedzialność za to jak i co chce zmienić. Osoba ta wybiera cel oraz poszczególne etapy działania, jakich chce się podjąć. Coraz więcej osób widzi potrzebę tego typu pomocy.

Coaching, to sposób na pobudzenie posiadanych umiejętności. Pomaga przewidzieć, kim można się stać, jak pokonać przyzwyczajenia, przez które nie odnosi się żadnych korzyści, jak stać się pewnym siebie, jak lepiej radzić sobie w związku, jak rozwijać nowe umiejętności i tworzyć skuteczne sposoby ciągłego doskonalenia się.

Pobudza wizje. Coaching wykorzystuje się w pracy nad różnymi aspektami w organizacjach i  z osobami indywidualnymi. Dzięki niemu można wyjść oni poza ramy teraźniejszości, otrzymać bardziej konkretną wizję przyszłości, dowiedzieć się, jak zrealizować plany.

Pomaga ludziom podnieść się po przejściach życiowych. Kiedykolwiek napotkamy większe zmiany w życiu –jak nowa praca, awans, przeprowadzka, śmierć ukochanej osoby, nowy zawód, pójście na emeryturę – musimy zmierzyć się z niepewnością i potrzebą ponownego przystosowania się. Należy wtedy odkryć na nowo swoją tożsamość, wartości, ustanowić na nowo cele życiowe, poprawić wizje, rozwinąć strategie i plan działania, nauczyć się przezwyciężać trudności.

Czy jesteś gotowa/gotowy na coaching?

Popatrz na stwierdzenia, znajdujące się poniżej i zaznacz odpowiedź P(prawda) lub F (fałsz).

  1. Wiem, kim jestem i co lubię robić. P czy F
  2. Przez całe moje życie tęsknię do/za: ………………………………………………………………..
  3. Ostatnio, czuję się znudzony, niespokojny i przybity. P czy F
  4. Wiem, co będzie moim dziedzictwem. P czy F
  5. Jestem zadowolony z wybranego przeze mnie zawodu. Mam wymarzony zawód. P czy F
  6. Mam pozytywny stosunek do mojej przyszłości. P czy F
  7. Rozumiem, jak moje doświadczenia życiowe (w tym cierpienia, ból i radość) mogą pomóc mi stać się osoba, jaką zamierzam być. P czy F
  8. Wiem, co jest moim celem i bardzo mocno pragnę żyć zgodnie z moim powołaniem. P czy F
  9. Jestem przygotowany na zainwestowanie czasu, energii i finansów, by żyć takim życiem, jakim zamierzam. P czy F
  10. Największymi przeszkodami, utrudniającymi podjęcie coachingu są: ……………………………..

Interpretacja wyników

– Jeśli odpowiedziałeś na któreś ze stwierdzeń  1, 4, 5, 6, 7, 8, FAŁSZ,  odniesiesz korzyści podczas coachingu.

– Jeśli masz problem z odpowiedzią na pytanie 2. , może to oznaczać przeszkody, które hamują realizację największych marzeń. A jeśli odpowiedziałeś na to pytanie z wielką pewnością, czy realizujesz swoje marzenia?

– Jeśli odpowiedziałeś na pytanie 3. – PRAWDA, oznacza to, że otrzymałbyś korzyści z coachingu.

– Jeśli odpowiedziałeś na pytanie 9. – FAŁSZ, może oznaczać to, że nie jesteś gotowy na coaching.

–  Jeśli nie ma żadnych przeszkód, niemożliwych do pokonania w pytaniu  10. –  na co jeszcze czekasz.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pytania, które zmienią Twój sposób myślenia

Jedną z zasadniczych różnic pomiędzy ludźmi i ich poglądami na życie jest to, jakie pytania sobie stawiają. Jeśli sądzisz, że...

Zamknij