Jak ustrzec się przed popełnianiem błędów?

Posted by on 13 września 2012 in Rozwój osobisty | 0 comments

Jak ustrzec się przed popełnianiem błędów?

Kwestionowanie założeń

Założenia to niewidzialne, łączące nas z przeszłością łańcuchy, które blokują wolność wyboru i działania. Przyjęcie założenia jest równoznaczne z domniemaniem lub wiarą, że coś jest prawdziwe, bez wcześniejszego zadawania pytań w celu sprawdzenia, czy istotnie tak jest. Dopóki nie wydobędzie się ich na jaw, mogą utrudniać nam osiągniecie wytkniętego celu oraz realizację najgłębszych pragnień. Kiedy uda nam się uwidocznić te słabe punkty, zyskamy nowe dogłębne zrozumienie sytuacji oraz twórcze możliwości, które pozwolą nam skuteczniej posuwać się do przodu.

W jaki sposób masz wytropić swoje własne założenia, żeby zapobiec popełnianiu błędów? Przede wszystkim trzeba się wykazać dobrymi chęciami by je dostrzec. Nawyk umiejętnego zadawania pytań, zarówno sobie, jak i innym, jest naszym najlepszym narzędziem pozwalającym zlokalizować słabe punkty i wyjść poza nie, by odkryć cenne informacje, perspektywy oraz możliwości.

Ćwiczenie

Pomyśl o osobistej lub zawodowej sytuacji, która zbija Cię z tropu, irytuje lub chcesz ją zmienić.

Wykorzystaj poniższą listę anty założeniowych pytań, by pomogły Ci ujawnić założenia, które mogą blokować lub ograniczać Twój sukces.

Żeby osiągnąć  najlepsze wyniki, rozważ skrupulatnie każde z tych pytań na tle konkretnej sytuacji, a potem zapisz to, co odkryłeś.

Często sama czynność zapisywania może pobudzić do głębszej refleksji i dokonywania odkryć.

  • Jakie przyjmuję założenia dotyczące mojej osoby, na przykład moich zdolności i zobowiązań?
  • Które założenia, przyjęte na podstawie wcześniejszych doświadczeń, obecnie mogą nie być prawdziwe?
  • Jakie przyjmuję założenia w sprawie dostępnych środków?
  • Jakie przyjmuje założenia dotyczące tego, co uważam za ograniczenia – i jakie mogą czekać mnie niespodzianki?
  • Jakie przyjmuję założenia dotyczące zewnętrznych okoliczności lub „rzeczywistości”?
  • Jakie przyjmuję założenia dotyczące tego co niemożliwe – albo możliwe?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Merlin’s Magic – Reiki Light Touch

Zamknij