Uwolnij swój potencjał

Posted by on 14 lutego 2012 in Rozwój osobisty | 0 comments

Uwolnij swój potencjał

Uwolnij swój potencjał

Twoja zdolność wyznaczania celów jest kluczową umiejętnością warunkującą sukces. Cele wyzwalają w tobie pozytywne myślenie i uwalniają idee oraz energię niezbędną do ich osiągnięcia. Bez sprecyzowanych celów będziesz jedynie dryfował, biernie poddając się wpływom życia. Gdy cele są określone, poruszasz się niczym strzała, zmierzając prosto i niezawodnie w sam środek tarczy.

 

Potencjał przeciętnej osoby jest niczym
ogromny dziewiczy ocean, nowy niezbadany
kontynent, świat możliwości wciąż
czekający na odkrycie i pokierowanie
ku dobrobytowi.
Brian Tracy

 

Prawdziwe jest twierdzenie, że najprawdopodobniej masz więcej naturalnych zdolności, niż mógłbyś wykorzystać, nawet gdyby było ci dane żyć sto razy dłużej. Cokolwiek osiągnąłeś do tej pory, jest to jedynie drobny ułamek tego, co rzeczywiście możesz osiągnąć. Jedna z zasad dotyczących sukcesu brzmi następująco: „Nie ma znaczenia, skąd przychodzisz, liczy się tylko i wyłącznie to, dokąd zmierzasz. A to, dokąd zmierzasz, jest uzależnione jedynie od ciebie i twoich myśli”.
Jasno sprecyzowane cele zwiększają twoją pewność siebie, sprzyjają rozwijaniu umiejętności, podnoszą motywację. Tom Hopkins, szkoleniowiec handlowców, twierdzi: „Cele są paliwem w piecu osiągnięć”.

 

STWÓRZ WŁASNY ŚWIAT

Być może największym odkryciem w dziejach rodzaju ludzkiego jest to, które mówi, że moc umysłu potrafi wykreować niemal każdy aspekt twojego życia, Wszystko, co widzisz wokół siebie w świecie stworzonym przez człowieka, miało swój początek w myśli lub idei zrodzonej w umyśle pojedynczego człowieka, zanim uległo przemianie we fragment rzeczywistości. Wszystko w twoim życiu rozpoczyna się od myśli, życzenia, nadziei czy marzenia, rodzących się w twojej głowie bądź w umysłach innych ludzi. Twoje myśli mają charakter kreatywny, nadają kształt i formę twojemu światu i wszystkiemu, co przydarza się w życiu.
Wspaniałą kwintesencją wszelkich religii, filozofii, systemów metafizycznych, psychologii oraz metod osiągania sukcesu jest następujące sformułowanie: Stajesz się tym, kim jesteś w swoich myślach. Otaczający cię świat zewnętrzny staje się odbiciem twojego świata wewnętrznego i odzwierciedla to, o czym myślisz. Wszystko z twoich myśli pojawia się nieustannie w rzeczywistości.

Tysiące ludzi sukcesu przepytywano na temat tego, co głównie zaprząta ich umysł. Odpowiadali, że zdecydowanie najczęściej myślą o tym, czego pragną oraz jak mają to osiągnąć.
Nieudacznicy i nieszczęśnicy najczęściej i najdłużej myślą i mówią o tym, czego nie chcą i nie pragną. Ich rozmowy z reguły dotyczą problemów i zmartwień oraz tego, kogo należy winić za wszelkie niepowodzenia. Natomiast ci, którzy osiągnęli wiele, kierują swoje myśli i dyskusje ku tematom związanym z realizacją wymarzonych celów. Przez większość dnia myślą i rozmawiają o tym, czego naprawdę pragną.
Zmaganie się z losem, któremu towarzyszą jasno określone cele, jest niczym jazda autem w gęstej mgle. Nie ma znaczenia moc silnika samochodu czy jego wyrafinowana konstrukcja – ty jedziesz powoli, z wahaniami, czyniąc niewielkie postępy nawet na najrówniejszej nawierzchni. Kiedy jednak zdasz sobie sprawę, dokąd zmierzasz, mgła natychmiast się rozprasza, a ty zyskujesz możliwość skoncentrowania i odpowiedniego ukierunkowania energii i własnych zdolności. Jasne i czytelne cele umożliwiają ci wejście do akceleratora własnego życia i ruszenie w szybkim tempie ku dokonaniom i osiągnięciom, które przerastają twoje wyobrażenie.

 

DLACZEGO LUDZIE NIE WYZNACZAJĄ SOBIE CELÓW

Oto ciekawe pytanie. Jeśli proces poszukiwania celu ma charakter automatyczny, to dlaczego tak niewielu ludzi ma wyznaczone jasne zadania, przelane na papier, dające się wymierzyć i określić w czasie, nad których realizacją pracują każdego dnia? To jedna z największych tajemnic naszego życia. Moim zdaniem są cztery powody, dla których ludzie nie wyznaczają sobie celów.

Ludzie uważają, że cele nie są ważne

Po pierwsze, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z rangi celów. Jeśli dorastałeś w domu, w którym nikt nie miał wyznaczonych zadań, lub obracasz się w środowisku, gdzie o celach się nie dyskutuje ani też się ich nie ocenia, możesz osiągnąć wiek dojrzały i nawet nie wiedzieć, że twoja zdolność ustalania i osiągania celów może mieć większy wpływ na twoje życie niż jakakolwiek inna umiejętność. Spójrz wokół siebie. Jak wielu spośród twoich przyjaciół lub członków rodziny ma jasne cele, których realizacji są w pełni oddani?

Ludzie nie wiedzą jak

Ludzie często nie mają wyznaczonych celów, ponieważ nie wiedzą, w jaki sposób je określić. Co gorsza, wielu ludzi uważa, że już sobie postawiła cele, choć w rzeczywistości są to jedynie życzenia lub marzenia w rodzaju: „Chcę być szczęśliwy” lub „Chcę zrobić duże pieniądze”, lub też „Chcę mieć udane życie rodzinne”.
Tak naprawdę nie są to rzeczywiste cele. Należy uznać je jedynie za fantazje i mrzonki, które są wspólne dla każdego z nas. Cel jest bowiem czymś zdecydowanie różnym i odmiennym od życzenia. Jest jasny, klarowny, zdefiniowany (na papierze) i konkretny. Można go bez trudu, łatwo i szybko opisać innej osobie. Z twojego punktu widzenia jest wymierny, będziesz też umiał określić, czy i kiedy go osiągnąłeś lub nie.
Można zdobyć wysoki stopień naukowy na doskonałej wyższej uczelni, nie pobrawszy nawet jednej lekcji z przedmiotu, który można by nazwać wyznaczaniem celów.

Można odnieść wrażenie, i to nie bez powodu, że ludzie określający treść programów kształcenia i edukacji w naszych szkołach i uniwersytetach zupełnie nie dostrzegają znaczenia i rangi wyznaczania celów w procesie osiągania sukcesu w późniejszych etapach życia. Jeśli przed wejściem w wiek dorosły (co było moim udziałem), nigdy nie słyszałeś o celach i zadaniach, nie będziesz miał pojęcia o tym, jak bardzo są one ważne we wszystkim, co robisz.

 

BRAK ZNAKÓW DROGOWYCH

Ranga stopnia klarowności wyznaczonych celów wydaje się łatwa do zrozumienia. Wyobraź sobie, że wjeżdżasz na przemieście dużego miasta i otrzymujesz polecenie dojechania do konkretnego domu czy biura w śródmieściu. Ulice są wszakże pozbawione znaków drogowych i nazw, a ty nie masz planu miasta. Dysponujesz tylko ogólnikowym opisem szukanego domu czy biura. I teraz stawiam pytanie: „Ile czasu, twoim zdaniem, zajmie ci znalezienie domu (biura) w mieście, w którym nie ma znaków drogowych, jeśli nie masz jego planu?”.
Oto odpowiedź. „Prawdopodobnie całe życie”. Jeśli udałoby ci się odnaleźć kiedykolwiek szukany dom bądź biuro, byłby to w dużej mierze szczęśliwy traf. Niestety, większość ludzi w taki właśnie sposób kieruje swoim życiem.
Zdecydowana większość nas rozpoczyna żywot, podróżując bez celu po świecie, który nie został poznany i naniesiony na mapy. Ten obraz odpowiada sytuacji, w której ludzie ruszają w życie, nie określiwszy wcześniej celów ani planów ich osiągnięcia. Tacy ludzie przystępują do rozwiązywania problemu dopiero w chwili, gdy na niego natrafią. Często po upływie dziesięciu czy dwudziestu lat żmudnej pracy wciąż pozostają bez grosza przy duszy, nie odczuwają żadnej satysfakcji z tego, co robią, są rozczarowani związkami małżeńskimi, w których trwają. Każdego dnia wracają wieczorami i oglądają telewizję, marząc i pragnąc, by sprawy ułożyły się lepiej. Lecz sprawy rzadko układają się lepiej. I nigdy nie dzieje się to samo z siebie.

 

SZCZĘŚCIE WYMAGA SPRECYZOWANIA CELÓW

Earl Nightingale napisał swego czasu: „Szczęście jest postępującym procesem realizacji wartościowych idei lub celów”.
Odczuwasz prawdziwe szczęście jedynie wtedy, kiedy robisz postępy, krok po kroku, zmierzając do czegoś, co jest dla ciebie ważne. Victor Frankl, twórca logoterapii, twierdził, że największą spośród ludzkich potrzeb jest poczucie sensu i celu w życiu.
Zamiary dostarczają ci poczucia sensu i celowości. Cele dają ci poczucie kierunku. Gdy zmierzasz ku realizacji wyznaczonych zadań, czujesz się szczęśliwszy i silniejszy. Stajesz się skuteczniejszy i przepełnia cię energia. Czujesz się kompetentny i bardziej pewny siebie i własnych zdolności. Każdy krok poczyniony w stronę realizacji celów zwiększa w tobie wiarę, że w przyszłości możesz wyznaczyć sobie i osiągnąć jeszcze donioślejsze cele.
W obecnym czasie więcej ludzi odczuwa strach przed zmianami i obawia się o przyszłość niż  kiedykolwiek wcześniej. Jedną z wielkich korzyści, jakie przynosi wyznaczanie celów, jest to, że cele zapewniają kontrolę nad kierunkiem zmian w życiu. Sprecyzowane zadania dają ci gwarancję, że zmiany zachodzące w twoim życiu są w dużej mierze zdefiniowane i sterowane przez ciebie.

Wyznaczone cele nadają sens wszystkiemu, co robisz.
Arystoteles nauczał między innymi jednej wielkiej prawdy: człowiek jest organizmem teologicznym. Greckie słowo teleos oznacza cele. Arystoteles doszedł do wniosku, że wszystkie ludzkie działania są w jakimś sensie celowe. Jesteś szczęśliwy, kiedy robisz coś, co przybliża cię do osiągnięcia czegoś, czego pragniesz. I tu pojawiają się ważne pytania: „Jakie są twoje zamierzenia?”, „Co chcesz osiągnąć?”, „Co zrobisz w tym konkretnym dniu?”.

 

Ludzie czują lęk przed porażką

Trzecią przyczyną niewyznaczania sobie celów przez naszych bliźnich jest strach przed niepowodzeniem. Porażki bolą. Źle działają na nasze samopoczucie i finanse. Każdy z nas od czasu do czasu doświadcza goryczy porażki. Za każdym razem postanawiamy być ostrożniejsi, by uniknąć w przyszłości niepowodzeń i rozczarowań. Wielu ludzi popełnia wtedy błędy, nieświadomie sabotując własne działania, nie wyznaczając sobie celów, które mogą zakończyć się porażką. Rezultatem może być egzystencja prowadzona na poziomie znacznie niższym niż ten, na który ich w rzeczywistości stać.

 

Ludzie czują strach przed odrzuceniem

Jako czwarty powód, który sprawia, że ludzie nie precyzują swoich zamierzeń, należy wymienić strach przed odrzuceniem. Przedstawiciele gatunku Homo sapiens odczuwają obawę, że gdy wyznaczą sobie cel, a potem go nie zrealizują, inni będą ich krytykować lub nawet naśmiewać się z nich. Jest to jeden z powodów, dla których wyznaczone cele powinieneś traktować jako sprawy poufne. Nie chwal się nimi i nie rozpowiadaj o nich. Niech inni będą świadkami twoich dokonań i osiągnięć, lecz nie opowiadaj o nich z wyprzedzeniem. Ludzie nie będą mogli cię zranić, jeśli nie będą znali twoich zamierzeń.

 

DOŁĄCZ DO TRZYPROCENTOWEJ CZOŁÓWKI

Mark McCormack w książce What They Don’t Teach You at Harvard Business School (Czego ciągle jeszcze nie uczą w Harvard Business School) opowiada o badaniach przeprowadzonych na Harvardzie w latach 1979-1989. W roku 1979 absolwentom kierunku administracji i zarządzania tej uczelni zadano pytanie: „Czy masz wyznaczone jasne, zapisane na papierze cele, odnoszące się do twojej przyszłości, i czy opracowałeś plany ich realizacji?”. Okazało się wtedy, że zaledwie 3 procent osób spośród badanej grupy absolwentów przelało na papier swoje zamierzenia i plany ich wykonania. Trzynaście procent zdefiniowało swoje plany, lecz nie na piśmie. Cała reszta, czyli aż 84 procent młodych magistrów zarządzania, nie miała żadnych sprecyzowanych celów, wiedzieli tylko, że wyjdą ze szkoły i będą cieszyć się latem.
Po upływie dziesięciu lat, w 1989 roku, badacze przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami badanej grupy absolwentów. Okazało się wtedy, że owe 13 procent osób z celami sprecyzowanymi, lecz nie na papierze, zarabiało średnio dwa razy więcej niż 84-procentowa reszta, która nie obarczała się wyznaczaniem życiowych zadań. Najbardziej zdumiewające okazało się jednak odkrycie, że 3 procent świeżo upieczonych magistrów Harvardu, których przyszłe cele były sprecyzowane na piśmie, zarabiała dziesięć razy więcej niż całe pozostałe dziewięćdziesiąt siedem procent razem wzięte. Jedyną różnicą między poszczególnymi grupami był stopień sprecyzowania zadań i celów, jakie przed sobą stawiali w chwili ukończenia studiów.

Jasność jest wszystkim

Przyszedłeś na świat z niezwykłym potencjałem. Także i teraz możesz zrealizować niemal każde zadanie, jakie sobie postawisz. Ale musisz w to zainwestować niezbędną ilość czasu, która pozwoli ci precyzyjnie określić, czego pragniesz od życia i jak możesz najłatwiej to osiągnąć. Im lepiej będziesz sobie zdawał sprawę ze swych prawdziwych zamierzeń, tym większy uwolnisz potencjał z korzyścią dla swojej przyszłości.
Prawdopodobnie obiło ci się o uszy, że przeciętna osoba wykorzystuje zaledwie 10 procent danego jej przez naturę potencjału. Smutny wydźwięk ma fakt, że zgodnie z danymi Uniwersytetu Stanforda przeciętny człowiek funkcjonuje, posługując się zaledwie 2 procentami potencjału umysłowego. Cała reszta pozostaje niewykorzystana, w rezerwie na później. Stan ten można porównać do sytuacji, w której rodzice przekazali ci fundusz powierniczy w wysokości 100 tysięcy dolarów, lecz ty zdołałeś wydać z tego ogółem zaledwie 2000. Pozostałe 98 tysięcy spoczywa nietknięte na koncie.

 

ROZWIŃ W SOBIE GORĄCE PRAGNIENIE

Punktem wyjścia w kwestii osiągania celów jest pragnienie. Musisz rozwinąć w sobie silne, żarliwe pragnienie osiągnięcia celów, jeśli rzeczywiście zamierzasz je zrealizować. Tylko pod warunkiem, że pragnienie to stanie się odpowiednio silne i głębokie, wygenerujesz w sobie dostateczną energię i wewnętrzny pęd, które pozwolą na pokonanie wszelkich przeszkód i barier, jakie mogą pojawić się na twojej drodze.
Pocieszający jest fakt, że jeśli czegoś pragniesz dostatecznie długo i mocno, prędzej czy później to osiągniesz.
Jeden z wielkich miliarderów, H. L. Hunt, został kiedyś zapytany o sekret dochodzenia do sukcesu. Odpowiedział wtedy, że sukces wymaga aż i tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, musisz dokładnie wiedzieć, czego pragniesz. Większość ludzi nigdy tak naprawdę tego do końca nie wie. Po drugie, oświadczył posiadacz konta z dziewięcioma zerami, musisz określić cenę, jaką jesteś gotów zapłacić za osiągnięcie celu i być gotowym do jej zapłacenia.

 

KAWIARNIANY MODEL SUKCESU

Życie w większym stopniu przypomina bufet lub stołówkę niż restaurację. W restauracji spożywasz cały posiłek, a potem płacisz rachunek. W bufecie lub stołówce musisz obsłużyć się sam i zapłacić za wszystko z góry, by dopiero potem móc nacieszyć się zakupionym daniem. Wiele osób popełnia błąd, myśląc, że zapłacą cenę dopiero po tym, jak osiągną sukces. Siedzą przed kominkiem życia i oznajmiają: „Najpierw poproszę o odrobinę ciepła, a potem przyniosę nieco drew”.
Zig Ziglar, specjalista od motywacji, powiedział pewnego razu: „Winda wioząca do sukcesu uległa awarii. Ale schody nie psują się nigdy”.
Innym ważnym spostrzeżeniem, autorstwa Arystotelesa, jest wniosek, że ostatecznym celem wszelkich ludzkich działań jest osiągnięcie osobistego szczęścia. Cokolwiek robimy, twierdził grecki mędrzec, zmierza w jakiś sposób do podwyższenia poczucia szczęścia. W życiu może uda ci się zaznać szczęścia, a może  nie, lecz dążenie do szczęśliwości jest zawsze celem ostatecznym.

 

KLUCZ DO SZCZĘŚCIA

Wyznaczanie celów, codzienna  mrówcza praca nad ich realizacją oraz wreszcie ich osiągnięcie stanowią klucz do szczęścia w życiu. Precyzowanie zamierzeń jest procesem kryjącym w sobie tak ogromny potencjał, że już sam akt myślenia o ustalonych celach pozwala ci zaznać kilku chwil szczęścia, zanim nawet wykonasz pierwszy krok w kierunku ich realizacji.

By uwolnić i w pełni wyzwolić potencjał, którym dysponujesz, powinieneś wyrobić w sobie nawyk codziennego określania i realizowania celów wyznaczonych na resztę życia. Powinieneś też rozwinąć zdolność koncentrowania uwagi, żebyś zawsze mógł myśleć i mówić o tym, czego pragniesz. Musisz postanowić od tej chwili, że staniesz się istotą dążącą do celu, na podobieństwo pocisku sterowanego lub gołębia pocztowego, zmierzającą nieomylnie w kierunku zamierzeń, które są dla ciebie ważne.

Osiąganie coraz to nowych przedmiotów pragnień zagwarantuje ci długie, szczęśliwe i dostatnie życie. Jasne i czytelnie sprecyzowane cele sprawią, że uwolnisz cały dany ci przez naturę potencjał, który posłuży do osiągania osobistego i zawodowego sukcesu. Precyzyjnie określone cele pozwolą ci na pokonanie każdej przeszkody stojącej na twojej drodze do przyszłych dokonań i osiągnięć.

 

Zacznij działać już dzisiaj

Poniżej przedstawiam dwadzieścia jeden kroków, składających się na strategię wyznaczania i realizowania celów i przekładających się w rezultacie na życie pełne satysfakcji i radości.

1. Uwolnij swój potencjał. Pamiętaj zawsze o tym, że dany ci przez naturę potencjał jest nieograniczony. Wszystko, czego dokonałeś w swoim życiu do tej pory, było jedynie przygotowaniem do zdumiewających rzeczy, jakie osiągniesz w przyszłości.

2. Pokieruj swoim życiem. Jesteś w pełni odpowiedzialny za to, kim dzisiaj jesteś, za wszystko, co myślisz, co robisz oraz za to kim się staniesz w przyszłości, licząc od tej chwili. Nie usprawiedliwiaj się, nie tłumacz i nie obwiniaj innych. W zamian przyłóż się solidnie do robienia codziennych postępów na szlaku prowadzącym do realizacji celów.

3. Stwórz własną przyszłość.  Wyobraź sobie, że nie istnieją żadne granice limitujące to, co możesz zrobić, zdobyć i kim się stać. Przemyśl skrupulatnie i zaplanuj własną przyszłość, wychodząc z założenia, że dysponujesz wszelkimi możliwymi zasobami, by ułożyć sobie wymarzone życie.

4. Sprecyzuj własne wartości.  Określają cię wartości i normy, którym hołdujesz. Nie żałuj czasu na sumienne przemyślenie, w co naprawdę wierzysz i na czym ci zależy w życiu. Postanów, że nie będziesz odstępował od tego, co uznajesz za dobre i słuszne dla ciebie.

5. Określ swoje rzeczywiste cele.  Zdecyduj, czego naprawdę pragniesz dokonać w życiu. Jasność i precyzja w tej sprawie mają zasadnicze znaczenie, jeśli pragniesz wieść szczęśliwe życie, pełne sukcesów i ważnych dokonań.

6. Niech twój cel będzie ważny i wyraźny.  Potrzebny ci jest ważny cel, wokół którego będziesz budował swoje życie. Musisz wytyczyć sobie jeden cel, który będzie w większym stopniu pomocny w realizacji pozostałych zamierzeń niż jakikolwiek inny. Zdecyduj, co nim jest, i pracuj nad jego realizacją nieustannie i konsekwentnie.

7. Przeanalizuj własne przekonania. Twoje przekonania na temat własnych zdolności oraz otaczającego cię świata będą wywierały większy wpływ na twoje uczucia i działania niż jakikolwiek inny czynnik. Upewnij się, że mają one charakter pozytywny i pozwolą ci osiągnąć wszystko, co znajduje się w twoim zasięgu.

8. Zacznij od początku. Przeprowadź skrupulatną analizę miejsca startu, zanim wyruszysz w stronę wytyczonych przez siebie celów. Dokładnie opisz sytuację, w jakiej się znajdujesz, wykaż uczciwość i realizm w sprawie tego, czego pragniesz w przyszłości.

9. Mierz czynione postępy. Ustal dla siebie precyzyjnie kryteria, miary oraz tabele punktowe, jakie zastosujesz, podążając drogą prowadzącą do wytyczonych celów. Kryteria te pozwolą ci ocenić jakość i skuteczność podejmowanych przez ciebie działań oraz umożliwią wprowadzenie niezbędnych poprawek i korekt w miarę czynionych postępów.

10. Usuń blokady. Sukces sprowadza się tak naprawdę do zdolności rozwiązywania problemów oraz usunięcia przeszkód piętrzących się na drodze prowadzącej do celu. Na całe szczęście radzenie sobie z problemami jest umiejętnością, jaką można opanować w stopniu mistrzowskim dzięki praktyce, dlatego będziesz mógł osiągnąć swoje cele szybciej, niż ci się wydawało.

11. Zostań ekspertem w swojej dziedzinie. Od urodzenia dysponujesz zdolnościami, które pozwolą ci stać się jednym z najlepszych w tym, co robisz, i dołączyć do czołówki obejmującej 10-procentową elitę. To właśnie wyznacz sobie za cel, pracuj nad jego realizacją każdego dnia i nigdy nie ustawaj, aż dojdziesz do celu.

12. Zadawaj się z właściwymi ludźmi.  Musisz wybrać ludzi, z którymi razem żyjesz, pracujesz i spędzasz wolny czas, będzie to miało większy wpływ na odniesiony przez ciebie sukces niż jakikolwiek inny czynnik. Już dziś postanów, że będziesz utrzymywał kontakty wyłącznie z osobami, które lubisz, szanujesz i podziwiasz. Jeśli pragniesz zostać orłem, lataj wśród władców przestworzy.

13. Sporządź plan działania.  Osoba o zupełnie przeciętnych zdolnościach, dysponująca dobrze przemyślanym planem, może zdublować geniusza, który działa bez planu. Posiadana przez ciebie zdolność planowania i organizowania działań z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli ci zrealizować nawet największe i najbardziej skomplikowane cele.

14. Zarządzaj sprawnie czasem.  Naucz się podwajać, a nawet potrajać własną wydajność oraz osiągane rezultaty przez stosowanie w praktyce pragmatycznych i sprawdzonych zasad zarządzania czasem. Zawsze ustalaj priorytety przed rozpoczęciem działań, następnie koncentruj pełną uwagę na tym, by wykorzystywać swój czas w najwartościowszy sposób.

15. Codziennie weryfikuj swe cele. Każdego dnia, tygodnia i miesiąca poświęć kilka chwil na przejrzenie i weryfikację wytyczonych celów oraz zamierzeń. Upewniaj się, że cały czas jesteś na właściwym szlaku i nieustannie pracujesz nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Przygotuj się na konieczność dokonywania korekt w planach w miarę dopływu nowych informacji.

16. Nieustannie przeprowadzaj wizualizację celów. Bądź reżyserem filmów kręconych w twoim umyśle. Wyobraźnia jest salą projekcyjną, w której wyświetlasz nadchodzące w twoim życiu atrakcyjne epizody. Regularnie „odtwarzaj” w ten sposób wytyczone cele, przedstawiając je jako już zrealizowane. Jasne, wyraziste i ekscytujące obrazy mentalne pobudzą twoje siły umysłowe i zbliżą cię do wyznaczonych celów.

17. Uaktywnij superświadomość.  Dysponujesz ogromną siłą, jaka znajduje się w tobie i wokół ciebie, umożliwi ci ona sięgnięcie po wszystko, po każdą rzecz, jakiej tylko zapragniesz lub będziesz potrzebować. Nie żałuj nigdy czasu i regularnie sięgaj do zasobów tego zdumiewającego źródła idei i głębokich przemyśleń, podążając w stronę realizacji wytyczonych celów.

18. Zawsze bądź elastyczny. Zdawaj sobie sprawę z wytyczonych celów, wykazując jednocześnie elastyczność co do sposobów ich realizacji. Zawsze bądź otwarty na nowe, lepsze, szybsze i tańsze sposoby osiągnięcia tych samych rezultatów. Jeśli coś nie funkcjonuje tak jak powinno, wykaż gotowość wypróbowania innej metody.

19. Uwolnij wrodzoną kreatywność.  Dysponujesz dużo większym potencjałem kreatywności, pozwalającej na rozwiązywanie problemów i wymyślanie nowych i lepszych sposobów osiągania celów. Jesteś potencjalnym geniuszem. Możesz wykorzystywać zasoby własnej inteligencji w celu pokonania piętrzących się przeszkód i realizowania wytyczonych celów.

20. Zrób coś każdego dnia.  Stosuj „zasadę momentu” sukcesu. Kiedy już wyruszysz w stronę wytyczonego celu, każdego dnia uczyń coś, co przybliży cię do tego, co zamierzasz osiągnąć. Orientacja na działanie jest nieodzownym warunkiem, który zapewnia osiągnięcie końcowego sukcesu.

21. Wytrwaj, aż osiągniesz sukces.  W końcowym rozrachunku wykazana przez ciebie zdolność wytrwania dłużej niż ktokolwiek inny będzie tą cechą, która zagwarantuje ci osiągnięcie wielkiego sukcesu w życiu. Wytrwałość jest umiejętnością narzucania sobie dyscypliny w działaniu i jednocześnie prawdziwą miarą wiary w siebie i we własne siły. Już zawczasu podejmij postanowienie, że nigdy, ale to nigdy się nie poddasz!

 

zobacz PDF

Brian Tracy – „Sposób na sukces” (fragmenty)
wydawnictwo MUZA S.A.
www.muza.com.pl

Brian Tracy jest jednym z najlepszych współczesnych profesjonalnych prelegentów i szkoleniowców. Zajmuje się problemami związanymi z przywództwem, opracowywaniem strategii, przeprowadzaniem transakcji oraz osiąganiem sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak być opanowanym?

Sztuka bycia opanowanym Wykonajmy eksperyment. Pomyśl o dwóch wspomnieniach — jednym przyjemnym, — drugim nieprzyjemnym. Poświęć chwilę na to, aby...

Zamknij